HORARIO

    25 marzo 2023     26 marzo 2023


Hora Prueba Ronda      
16:30 Jabalina (700g) MASC. S18 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
16:30 Jabalina (500g) FEM. S18 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
16:30 100m vallas FEM. AL S16 Combinadas Lista de Salida Resultados Sumario  
16:45 100m vallas (0,762) Sub18/Sub16 FEM. AL Final Lista de Salida Resultados    
16:50 100m MASC. AL S16 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
17:00 Altura FEM. AL S16 Combinadas Lista de Salida Resultados Sumario  
17:05 100m MASC. AL S18 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
17:10 Peso (4kg) MASC. AL S16 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
17:10 80m MASC. AL S14 Combinadas Lista de Salida Resultados Sumario  
17:40 Longitud MASC. AL S14 Combinadas Lista de Salida Resultados Sumario  
17:40 400m FEM. AL S18 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
17:50 400m MASC. AL S18 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
18:00 800m MASC. AL S18 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
18:00 800m FEM. AL S18 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
18:15 300m FEM. AL S16 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
18:15 Peso (3kg) FEM. AL S16 Combinadas Lista de Salida Resultados Sumario  
18:25 300m MASC. AL S16 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
18:50 Peso (3kg) MASC. AL S14 Combinadas Lista de Salida Resultados Sumario  
19:00 Altura MASC. AL S16 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
19:30 Disco (1kg) MASC. S16 CONTROL Final Lista de Salida Resultados    
25 marzo 2023